Vrijwilligerswaardering voor CBS De Zaaier in Vlagtwedde

Dinsdagmiddag 11 juli jl. is een groep vrijwilligers, die structureel bijdraagt aan het reilen en zeilen van Christelijke basisschool De Zaaier, verrast met de vrijwilligerswaardering. Deze waardering bestond uit een lekker stukje taart bij de koffie en het ‘vrijwilligers Oké’ keurmerk van het Servicepunt Vrijwilligerswerk.

Als kers op de taart ontvingen de vrijwilligers een bedrag van 200 euro die ze mogen besteden naar eigen inzicht. De vrijwilligers bestaan vooral uit ouders die op allerlei manieren bijdragen aan het reilen en zeilen van de school. Er was een kleine afvaardiging van vrijwilligers aanwezig. Ouders dragen op vrijwillige basis hun steentje bij, bijvoorbeeld als schoonmaakouders, ouders die rijden naar uitstapjes, ouders die papier lopen, ouders in de Medenzeggenschapsraad, voorleesouders, schillers voor het fruitproject, luizenouders, Activiteitencommissie, bibliotheekvrijwilligers, ouders die de activiteiten tijdens de feestdagen helpen realiseren zoals: Sinterklaas, Kerst, voorleesontbijt en het pleinfeest.

Bij het uitreiken van de waardering is ook gedacht aan deze vrijwilligers van de school. De vrijwilligerswaardering is een initiatief van de gemeente Vlagtwedde en wordt uitgevoerd door het Servicepunt Vrijwilligerswerk van Stichting Rzijn.