Twintig sollicitanten voor de functie van burgemeester in Midden-Drenthe

Twintig belangstellenden hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in de gemeente Midden-Drenthe. Het gaat om twaalf mannen en acht vrouwen. De reactietermijn voor de vacature sloot vrijdag 30 juni.

In leeftijd variëren de sollicitanten van 39 tot 62 jaar. Hiervan zijn vijf personen lid van de VVD, drie van het CDA, drie van D66, twee van PvdA, twee van een lokale partij, een van de ChristenUnie en twee van GroenLinks. Twee sollicitanten zijn geen lid van een politieke partij of hebben dat niet aangegeven. Achttien sollicitanten komen uit het openbaar bestuur, een uit het bedrijfsleven en een uit een non-profit organisatie.

De commissaris van de Koning zal gesprekken voeren met de kandidaten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Midden-Drenthe is samengesteld. Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets en te voeren gesprekken twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.

Als de raad te zijner tijd de voordracht heeft overgenomen, wordt de naam van de voorkeurskandidaat openbaar gemaakt. Daarna gaat de voordracht samen met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.