Tweede jaar op rij: geen huurverhoging voor sociale huurwoningen van Lefier in 2017

Ook dit jaar geen huurverhoging voor huurders van sociale huurwoningen van Lefier. Lefier blijft duurzaam investeren om de energielasten naar beneden te krijgen: Lefier, duurzaam betaalbaar!

Geen huurverhoging sociale huurwoningen
Lefier zet zich in om te zorgen voor goede, betaalbare woningen. Bestuurder Lex de Boer: “Onze investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en onderhoud kunnen we dit jaar realiseren zonder huurverhoging. Daarom maken we geen gebruik van de maximaal toegestane huurverhoging van 2,8%. We kiezen ervoor om de kale huur van sociale huurwoningen in 2017 niet te verhogen. Mede hierdoor blijven onze woningen betaalbaar.”

Vrije sector huur
De huren van woningen in de vrije sector en de huren van het bedrijfs onroerend goed (BOG), zoals maatschappelijk en woon-zorg vastgoed, kunnen wel verhoogd worden. Deze huurders ontvangen hier later dit jaar bericht over. Ook bewoners die huren van zorgpartijen kunnen een huurverhoging ontvangen.

Investeren in de toekomst
Lefier blijft ook in 2017 fors investeren in haar woningbezit. Dit doet Lefier door nieuwe woningen te bouwen en oudere woningen te verbeteren (‘nul-op-de-meter’). Ook investeert Lefier in het bouwen, versterken en verduurzamen van woningen in het aardbevingsgebied.

 Over Lefier
Lefier is een woningcorporatie met ongeveer 30.000 woningen in Noord-Nederland, met haar werkgebied in de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Stadskanaal. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar zetten wij ons elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.