Samenwerking Carmelcollege, Esdal College en Hondsrug College

Het Carmelcollege, het Esdal College en het Hondsrug College vinden het van groot belang dat ze leerlingen in de regio een breed onderwijsaanbod blijven bieden. Zuidoost-Drenthe heeft te maken met krimp en de komende twintig jaar zal daardoor het aantal leerlingen fors dalen. Daarom hebben het Esdal College, het Hondsrug College en het Carmelcollege afspraken gemaakt over de beroepsgerichte vmbo-opleidingen die elke school biedt.

 De wijzigingen in het opleidingsaanbod gaan in met ingang van het schooljaar 2017-2018. Vanaf dat moment bieden de drie scholen in Emmen de volgende beroepsgerichte vmbo-opleidingen aan:

Carmelcollege

Dienstverlening en Producten, met het accent op sport en uniformberoepen

Esdal Vakcollege Emmen  

– Horeca Bakkerij en Recreatie

– Mobiliteit en Transport
– Dienstverlening en Producten, met het accent op creativiteit, podium en producten maken

Hondsrug College                                                         

– Produceren, Installeren en Energie
– Media, Vormgeving en ICT
– Bouwen, Wonen en Interieur

– Zorg en Welzijn

– Economie en Ondernemen

In aanwezigheid van wethouder R.E. Kleine zal op 20 juli om 15.00 uur bij het Esdal College, Angelsloërdijk 13b,  het convenant worden ondertekend.