Rabofonds keert ruim € 155.000 uit in eerste ronde 2017

Rabobank Assen en Noord-Drenthe doneert elk jaar een deel van haar winst in het Rabofonds. Uit dat fonds ontvangen tal van lokale projecten een bijdrage. Op deze manier toont de bank haar betrokkenheid in de regio en investeert zij in de maatschappij. Een speciale commissie, bestaande uit een aantal leden en medewerkers van de bank, beoordeelt elk kwartaal de aanvragen aan de hand van de criteria.

Eerste ronde 2017
In de eerste ronde van 2017 zijn er 31 aanvragen voor financiële ondersteuning behandeld door de Rabofonds commissie van Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Hiervan zijn 24 aanvragen gehonoreerd. De diversiteit van de aanvragers en de bestedingsdoelen in de aanvragen was groot. De Rabofonds commissie heeft deze ronde een bedrag van ruim € 155.000 toegezegd.

 Toezeggingen
Er zijn diverse projecten ondersteund. Enkele voorbeelden: Zo zijn er diverse toezeggingen gedaan voor aanschaf van AED’S. En ontvangt de Vereniging Dorpsbelangen Anderen een bijdrage voor een boek over 800 jaar Anderen en Buurtvereniging Plaatselijk belang Drijber voor een historische film 800 jaar Drijber. Aan Imkervereniging Haren-Paterswolde e.o is geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van het Bijenbos. Ook zijn er bijdragen toegezegd aan Stichting Welzijn Hijken, stichting Dorpsbelangen De Groeve, Stichting dorpshuis De Zevenster en Stichting Dorpshuis Eexterveen voor het renoveren van de dorpshuizen. Daarnaast kan Stichting Maaltijdvoorziening Gasselte de koelruimte inrichten voor de voedselbank. Paardensportvereniging Eext kan beginnen met de aanleg van een multifunctioneel “buiten” vloer/bodem. Stichting Blule Symphony Noord-Nederland kan verder met het programma rondom de opening van de Blauwe As in Assen. Wij wensen hen en de andere verenigingen/stichtingen veel plezier met het toegewezen bedrag en het bestedingsdoel dat hierbij gerealiseerd kan worden.

Een aanvraag indienen
Verenigingen en stichtingen kunnen online via http://rabo.nl/assen-nd/rabofondsaanvraag een aanvraag indienen en de vereiste bijlagen daarbij uploaden. Op http://rabo.nl/assen-nd/rabofondsvoorwaarden staan de voorwaarden voor het aanvragen van een Rabofonds donatie. Alleen digitaal ingezonden aanvragen worden in behandeling genomen. Tot 1 juni 2017 kunnen de aanvragen voor de eerste ronde ingestuurd worden.