RABOBANK, GEMEENTE EN DALEN WERKEN SAMEN AAN SNELLE TERUGKOMST VAN GELDAUTOMAAT IN HET DORP

 “Na de plofkraak in het winkelcentrum van Angelslo in Emmen, werd onze bank geconfronteerd met serieuze veiligheidsrisico’s rondom de geldautomaten o.a. ook in het werkgebied van Rabobank Emmen-Coevorden”, aldus de bankdirectie. “Als bank kunnen en willen we geen onverantwoorde risico’s nemen voor in- en omwonenden. Dat heeft er toe geleid dat een drietal geldautomaten, waaronder die van Dalen, direct op 19 mei j.l. gesloten werd”. Snelle samenwerking gevonden tussen betrokken partijen

In de afgelopen weken heeft de Rabobank, in samenwerking met de Ondernemersvereniging en Dorpsbelangen Dalen uitgebreid gekeken naar alternatieven voor de sluiting in Dalen. Binnen enkele dagen hebben de betrokken partijen een werkgroep gevormd. Deze is intensief op zoek gegaan naar oplossingen. De geldautomaat in Dalen is een graag gebruikte automaat. Doelstelling van de werkgroep is om te komen tot snelle plaatsing van een Rabo PinBox. Het plaatsen van een Rabo PinBox gaat in goed overleg de gemeente Coevorden. “De bereidheid van alle partijen om mee te werken aan een snelle oplossing is fantastisch”, aldus de voorzitter van de OVD. “Dat geeft ook reden tot positief zijn over snelle terugkomst van een geldautomaat”.

Leefbaarheid
“Ook Dorpsbelangen Dalen beseft zich goed dat een snelle terugkomst van een geldautomaat van wezenlijk belang is voor de leefbaarheid van ons actieve dorp. In dat kader zijn we ook snel aangeschoven in de meerdere overlegrondes die plaatsgevonden hebben met de vier partijen: Rabobank, gemeente Coevorden, ondernemersvereniging en dorpsbelangen”, zegt DB-voorzitter Harry Lamberts.

Beschikbaarheid contant geld in Dalen
OVD-bestuur: “Natuurlijk begrijpen we dat het enkele weken kan duren voordat de Rabo PinBox is geplaatst. Het proces tot de realisatie kost tijd. We zullen als ondernemers en Rabobank samen alternatieven aandragen voor de te overbruggen periode. Enkele winkeliers in Dalen bieden de mogelijkheid om in de tussenliggende periode (beperkt) extra te kunnen ‘bijpinnen’. Met het zicht op een definitieve oplossing voor het dorp Dalen, werken we daar zoveel mogelijk aan mee”.

Kijk op de website van de Rabobank (www.rabobank.nl/lokale-bank/emmen-coevorden) of op de site van Dalen (www.dalen.nu) voor de meest actuele informatie rond de voortgang en realisering nieuwe locatie geldautomaat.