Open Boerderijenroute in het Oldambt

De eerste Open Boerderijenroute van het project ‘Boerderij in Beeld’ is in het Oldambt: de route op zaterdag 6 mei voert langs Villa Hoogheem in Nieuwolda (foto), een boerderij in Drieborg en wordt afgesloten met een bezoek aan een villaboerderij in Bellingwolde.  Deze route is hiermee de aftrap van het project dat het gehele jaar zal duren.

 Met het project Boerderij in beeld geven Erfgoedpartners en de Boerderijenstichting Groningen stof tot nadenken over de boerderij als cultuurhistorische drager van de identiteit van het Groninger platteland. Vragen als ‘wat behelst het moderne boeren  en wat betekent dit voor boerderij en erf’ en ‘hoe willen we dat het Groninger landschap en haar iconen – de boerderijen – er uit gaan zien?’ worden voorgelegd aan het publiek. Met excursies, fototentoonstellingen en diverse randprogramma’s. Doel van Boerderij in Beeld is bij te dragen aan een grotere bewustwording en het stimuleren van het denken over de aanblik van het Groningse platteland en haar boerderijen.