Onderhoud wegbeplanting in Gasselte

De gemeente Aa en Hunze gaat onderhoud uitvoeren aan de wegbeplanting aan de Bosweg in Gasselte. Het betreft 20 zieke beuken. Omdat deze een verkeersonveilige situatie op kunnen leveren, worden deze bomen gekapt.

Planning
De werkzaamheden starten in week 48 (vanaf 28 november 2016) en zullen naar verwachting vier dagen in beslag nemen (of zoveel langer of korter als de werkzaamheden duren).

Verkeershinder
In verband met de werkzaamheden wordt een gedeelte van de Bosweg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt omgeleid middels bebording.

Vragen?
Voor vragen over deze aankondiging kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Aa en Hunze. U kunt het KCC bereiken via telefoonnummer 14 0592.