Monument voor 16 verzetsstrijders uit Pekela

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten in Oude en Nieuwe Pekela veel mensen in het verzet. In Nieuwe Pekela hebben de omgekomen verzetsstrijders een monument op de begraafplaats gekregen of zijn straten naar hen genoemd.

Door verschillende oorzaken zijn omgekomen verzetsstrijders in Oude Pekela nooit herdacht met een monument of gedenkteken.

Stolpersteine
In de gemeente Pekela zijn 16 verzetsmensen vermoord door de Nazi’s. De werkgroep Stolpersteine heeft een aantal jaren  geleden voor deze 16 Pekelders  een ‘Stolperstein’ geplaatst voor hun voormalige woonadres in Pekela. 

Monument
Om allen te eren heeft een speciale werkgroep het initiatief genomen om een monument te plaatsen. Het monument komt op de sokkel voor het gemeentehuis in Oude Pekela en bevat alle 16 namen van de omgekomen verzetsmensen.

Kosten
Om het monument te plaatsen is geld nodig. De gemeente Pekela neemt een groot deel van deze kosten op zich. De werkgroep vraagt organisaties, verenigingen, bedrijven en burgers in Pekela ook om een bijdrage. Mocht u bij willen dragen, dan kan dat op rekeningnummer NL 47 RABO 0103741097 van  OBCP Pekela onder vermelding van: Bijdrage verzetsmonument Pekela.

Zowel de gemeente Pekela als het Oranje Bevrijding comité Pekela ondersteunt het initiatief.

Werkgroep Monument 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij mw. H. Oosterveld 0597-613196.