Miljoenennota 2017: Ook in Drenthe meer ruimte voor investeringen

Het college van Gedeputeerde Staten was aanwezig bij de lancering van de miljoennota in Den Haag. Het kabinet presenteerde in haar miljoenennota vooral ruimte voor investeringen en zet in op groei. Dit past uitstekend bij de investeringsagenda van Drenthe.

Namens het college, gedeputeerde Cees Bijl: “De toon wordt positiever, net als de economische situatie, dat ervaren wij ook zo. Die positieve beweging willen we versnellen in Drenthe, iedereen moet dat voelen. Niet voor niets zegt ons college dat iedereen er toe doet en moet kunnen meedoen.”

De highlights op een rijtje:
Aanjagen investeringsbereidheid van bedrijven:Het kabinet stelt een financieringsinstelling in om bedrijven te stimuleren te investeren in onder meer innovatie. Dit biedt extra ruimte voor ondernemers, ook in Drenthe. Dit sluit goed aan bij onze  eigen Drentse bedrijvenregeling voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Die regeling gaat binnenkort van start.

Versterking van de Energieagenda:
Maatschappelijke opgaven die het kabinet benoemt zijn energietransitie en verduurzaming. Een nationale investeringsbank moet deze ontwikkelingen stimuleren. Dit versterkt de Drentse energieagenda en de innovatieve green deals die leiden tot vergroening van ons MKB.

Verduurzaming van de woningvoorraad:
We willen met de regering in gesprek over verduurzaming van de woningvoorraad. Daarbij gaat het om het energiezuiniger maken van woningen door bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen. De verhoging van de huurtoeslag biedt daarvoor ook kansen. Binnen de expeditie ‘Energieneutraal wonen’ gaat Drenthe hierover in gesprek met de woningbouwcorporaties.

Extra budget voor armoedebestrijding:
Drenthe accepteert geen tweedeling tussen arm en rijk. Het is daarom goed te zien dat het kabinet extra geld ter beschikking stelt voor armoedebestrijding. De provincie Drenthe wil dit onderwerp graag betrekken bij de gesprekken met gemeenten over de invulling van de ‘uitvoeringsagenda leerbaarheid en krimp’.

Topsport:
Het kabinet investeert 10 miljoen euro extra in topsport. Drenthe beweegt ook op het gebied van topsport. In onze provincie wordt gewerkt aan het binnenhalen van de olympische spelen van de motorsport ‘De MotoCross of Nations’, WK paracycling en de stichting WK2020 is bezig met een pre-bid voor het wereldkampioenschap wielrennen.

Cultuur:
Uit de cultuurbrief aan de Kamer blijkt dat onze gezamenlijk inspanning met Friesland en Groningen op het gebied van cultuur, ‘We the north’, heeft gewerkt. Het kabinet trekt tien miljoen euro extra uit voor cultuur, waarvan een aanzienlijk deel in het Noorden terecht komt. Voor Drenthe betekent dit concreet dat Garage TDI, een organisatie voor talent in jeugdtheater in Assen, naar alle waarschijnlijkheid alsnog haar aanvraag gehonoreerd ziet.

ProvinciefondsDe uitkering die de provincie krijgt van het rijk valt voor 2017 900.000 euro hoger uit. Ook dit biedt mogelijkheden extra te investeren in de provincie.