LTO Nederland: kentekenplicht landbouwvoertuigen is een uitdaging voor het nieuwe kabinet

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel over de invoering van de kentekenplicht voor landbouwvoertuigen verworpen. Wel zijn twee moties aangenomen waarin wordt gevraagd om nadere afspraken te maken over de verhoging van de maximale snelheid voor tractoren en een betere ontsluiting op het wegennet.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)de opties binnen de twee aangenomen moties bespreken. Portefeuillehouder Omgeving Jakob Bartelds van LTO Nederland ziet dit als een mooie uitdaging voor het nieuwe kabinet. Bartelds vindt het jammer dat het wetsvoorstel is verworpen, aangezien LTO lang en intensief heeft onderhandeld met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijksdienst voor Werkverkeer. Bartelds is echter wel tevreden met de resultaten van de moties.

De inzet van LTO Nederland op lage kosten voor de aanschaf en invoering van het kenteken wordt niet meer meegenomen in het wetsvoorstel aangezien het kenteken niet verplicht wordt voor alle tractoren. “We moeten afwachten hoe dit verder gaat, aangezien Nederland verplicht wordt door Europa om het kenteken in te voeren voor landbouwvoertuigen die harder kunnen rijden dan 40km per uur op de openbare wegen,” aldus Bartelds.

De inzet van LTO voor een betere ontsluiting van gemeentelijke en provinciale wegen (gebiedsontsluitingswegen) en een aanpassing van de maximale snelheid op deze wegen was ook onderdeel van het wetsvoorstel. Deze inzet krijgt wel een vervolg dankzij de moties van CDA en VVD. Daarover is Bartelds erg tevreden, aangezien dit kansen biedt voor LTO Nederland om in gesprek te blijven met zowel het Ministerie van IenM als andere betrokken partijen.