Leerling presentaties van het natuurproject van IVN in Borger-Odoorn

Kleine beestjes op de basisscholen in Borger-Odoorn

Op woensdag 24 mei presenteerden 250 leerlingen van CBS de Klister wat ze de afgelopen tijd geleerd hebben tijdens het IVN project over kleine beestjes. Ruim 500 aanwezigen, waaronder wethouder Freek Buijtelaar, bezochten de presentaties en tentoonstellingen. In mei en juni werken alle basisscholen van het IVN scholennetwerk uit Borger-Odoorn met het project kleine beestjes.

Het kleine beestjes project:
Tijdens het kleine beestjes project van IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) leerden de kinderen dankzij een breed aanbod met kant en klare opdrachten diverse kleine beestjes te benoemen en te herkennen. Ook het nut van deze beestjes kwam uitvoerig aan de orde. Ze leerden bijvoorbeeld dat veel kleine beestjes dode planten opruimen en onze bodem weer gezond en vruchtbaar maken. Alle leerkrachten van de deelnemende scholen ontvingen begin mei een inhoudelijke training van een onderwijsspecialist van IVN om goed met het project aan de slag te kunnen gaan.

Presentatie CBS De Klister:
Alle klassen presenteerden hun eigen activiteiten die ze tijdens de uitvoering van het project gedaan hadden. Zo bouwden de leerlingen van groep 2 hun eigen insectenhotel en kregen ze onder andere lees en rekenles met woorden en opdrachten die pasten bij het thema.
De bovenbouw ontwikkelde haar eigen quiz, die de bezoekers vervolgens weer konden maken. Sommige leerlingen deelden bij goed gegeven antwoorden zelfs spekkies uit aan de bezoekers!
Een leerling uit groep 7/8 leerde wethouder Buijtelaar hoe je op een andere manier door een loepje kunt kijken, om soms nog meer te zien van de kleine beestjes, die ze speciaal voor deze presentatieochtend gevangen hadden.

Angst:
Één van de juffen vertelde tijdens de presentie dat kinderen hun angst voor veel van de kleine beestjes tijdens het project volledig zijn kwijtgeraakt: “Voordat we dit project deden vonden veel kinderen een slak of worm toch wel vies om op te tillen, maar tijdens het project verloren ze die angst en afschuw volledig.”
Overigens waren niet alle ouders even blij met de soms mee naar huis genomen beestjes. Blijkbaar hebben sommigen hun angsten voor spinnen, kevers en andere insecten nog niet geheel overwonnen.

Borger-Odoorn scholennetwerk IVN:
In Borger-Odoorn doen acht basisscholen jaarlijks mee aan de natuur- en duurzaamheidsprojecten van IVN. De gemeente Borger-Odoorn faciliteert IVN om deze projecten op de netwerkscholen uit te voeren. In het scholennetwerk treffen natuur en milieu coördinatoren van de deelnemende scholen elkaar meerdere keren per jaar en krijgen ze allerlei projecten over diverse thema’s aangeboden. Tijdens de projecten staat ervaren en beleven centraal. Het bijgeleverde materiaal en de complete ontdekpaden met opdrachten zorgen ervoor dat leerkrachten weinig extra inzet hoeven te verrichten om een interessant en breed natuurproject te doen. Dankzij deze werkwijze geeft bijna 50% van de basisscholen van Borger-Odoorn een extra impuls aan het natuuronderwijs op hun school. In Drenthe doen op deze manier jaarlijks ongeveer 200 basisscholen mee aan de projecten van IVN. Scholen die nog niet meedoen aan deze projecten en meer informatie willen, kunnen zich melden via onderwijsdrenthe@ivn.nl