Leader-subsidies Oost-Groningen goed voor 7 miljoen euro aan investeringen

In de regio Oost-Groningen zijn in 2016 met €1,8 miljoen subsidie 50 projecten gehonoreerd. Deze projecten leidden tot een totale investering van 7 miljoen euro. Het gaat om subsidie uit het Europese Leaderprogramma om in Oost-Groningen de samenwerking te versterken op de terreinen economie, sociale cohesie (leefbaarheid) en toerisme.

In de Leader subsidiepot voor Oost-Groningen zit nu nog zo’n acht miljoen euro. Dit bedrag kan tot en met 2020 worden aangevraagd.

Hoe divers de projecten kunnen zijn die door Leader Oost-Groningen worden gesubsidieerd, blijkt uit het afgelopen jaar. Een greep uit de projecten van 2016:
– Realisatie Dinopark Tennax in Wedde
– Doorontwikkelen van bestaande onderneming KadoHut in Winschoten
– Restauratie en herbestemming karakteristieke Oldambtster boerderij in Pekela
– Beleefpad Smeerling (met voorzieningen voor mensen met een visuele- of lichamelijke beperking)
– Herbestemming monument van gemaal tot vakantiewoning in Oostwold
– Realisatie multifunctioneel centrum in De Meet in Bellingwolde.

De ingediende projecten worden beoordeeld door een beoordelingscommissie LAG (Leader actiegroep), die bestaat uit bestuurders van de betrokken gemeenten en mensen uit maatschappelijke organisaties die in het gebied wonen.

Ook voor 2017 zijn er weer beoordelingsrondes en kunnen er subsidieaanvragen worden ingediend. De eerstvolgende beoordelingsronde is eind maart. Aanvragen voor een subsidie moeten uiterlijk 24 februari binnen zijn.

Meer informatie over projecten en het aanvraagproces zijn te vinden op www.leaderoostgroningen.nl.