Kwaliteit Veilig Thuis Drenthe voldoende

Veilig Thuis Drenthe, onderdeel van GGD Drenthe, voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit bleek tijdens het laatste bezoek van de inspecties op 29 juni jl. Dit is goed nieuws, vindt ook Jan Bos (wethouder gemeente Emmen), die Veilig Thuis Drenthe namens het Dagelijks Bestuur van de GGD in zijn portefeuille heeft: “De inwoners van Drenthe kunnen rekenen op goede dienstverlening wanneer zij vermoedens hebben of  geconfronteerd worden met onveiligheid in de thuissituatie.” Vandaag publiceerden de inspecties hun bevindingen in een definitief rapport.

De inspecties concluderen dat de kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe voldoende is. Karin Eeken, Directeur Publieke Gezondheid GGD Drenthe, is verheugd. “Dit is een heel goed resultaat. De  medewerkers hebben in het afgelopen jaar op een planmatige wijze heel hard gewerkt aan verbeteringen.” Door het extra budget wat beschikbaar is gesteld door de Drentse gemeenten is de capaciteit binnen de organisatie op orde gebracht en zijn er concrete stappen genomen.

De toekomst
De basis voor een stabiel en goed functionerende Veilig Thuis organisatie is gelegd. De organisatie voldoet nu aan 27 van de 30 verwachtingen uit het toetsingskader. Veilig Thuis Drenthe treft concrete maatregelen die er toe moeten leiden dat in de toekomst aan alle verwachtingen uit het toetsingskader wordt voldaan. Bijvoorbeeld het verbeteren van de doorlooptijden in de onderzoeksfase en het monitoren van casussen die zijn overgedragen aan het wijkteam of een andere organisatie. De inspecties volgen de uitvoering van de verbetermaatregelen via het reguliere toezicht.

Toetsingskader
Sinds 1 januari 2015 telt Nederland 26 regionale Veilig Thuis organisaties. Veilig Thuis speelt als expertisecentrum een cruciale rol in de zorg voor een veilige omgeving voor kinderen en kwetsbare volwassenen in afhankelijkheidsrelaties. Een goed functionerende en stabiele Veilig Thuis organisatie is een essentieel onderdeel binnen de zorgketen van gemeenten. De inspecties volgen de ontwikkeling van de Veilig Thuis organisaties door middel van stapsgewijs toezicht. Het toezicht vindt stapsgewijs plaats omdat Veilig Thuis organisaties nog in ontwikkeling zijn.

op de foto: wethouder Jan Bos gemeente Emmen