in Valthermond: Nationale Proeftuin past perfect op erf van proefboerderij Valthermond

Proefboerderij ’t Kompas in Valthermond is de ideale locatie voor de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Daarover zijn de provincies Drenthe en Groningen, LTO Noord en Wageningen University & Research het eens.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Onder de vlag van Innovatie Veenkoloniën wordt in samenwerking met een groot aantal agrarische ondernemers, onderwijs, het bedrijfsleven en provincies Groningen en Drenthe al volop geëxperimenteerd. We nodigen de Staatssecretaris dan ook van harte uit om dat te komen bekijken.”

Staatssecretaris Van Dam heeft deze week bekend gemaakt dat er een Nationale Proeftuin Precisielandbouw komt, waar de nieuwste uitvindingen, prototypes en technologieën voor precisielandbouw in de praktijk kunnen worden getest en doorontwikkeld.

Reacties van de verschillende partners
Gedeputeerde Henk Jumelet: “Alles ligt hier klaar om de proeftuin vorm te geven: de organisatie, de agrarische en industriële partners, de onderzoekers  en de akkers voor de experimenten. Daarnaast kent Drenthe een unieke mix van stallen, kassen en akkerlanden. We kennen een groep koplopers in de landbouw die voorop lopen in de precisielandbouw. Niet voor niets is vorig jaar in Odoorn Nederlands eerste ‘Broedplaats Veldleeuwerik’ ingericht en geopend. Op dit akkerbouwbedrijf kan in samenspraak met Valthermond het onderzoek verder worden gebracht naar de praktijk van de agrarische ondernemers.”

Chris de Visser van de Wageningen Universiteit is zeer enthousiast: “We bieden uiteraard graag onze locatie aan om te dienen als uitvalsbasis voor de proeftuin voor de staatssecretaris.”

Gedeputeerde Henk Staghouwer: “In het Noorden zijn we gewend om met elkaar over de grenzen heen goed samen te werken. De innovatie Veenkoloniën is daar een goed voorbeeld van. Samen kunnen wij de zaken aanbieden die staatssecretaris Van Dam zoekt.”

Jan Bloemerts van LTO Noord: “De aanwezigheid van lopende en reeds succesvolle agri- technologische-initiatieven, onderwijs en kennisinstellingen en gronden van goede kwaliteit en diversiteit. De goed georganiseerde landbouwstructuur maken het noorden tot een ideale vestigingslocatie. Als bestuur van LTO Noord juichen we een komst naar Noord Nederland toe.”

Over Innovatie Veenkoloniën
De Innovatie voor de Veenkoloniën is een samenwerkingsverband van LTO-Noord, Avebe, Agrifirm, Cosun, ANOG, ANV Drenthe, Waterschap Hunze en Aa’s, Greenlincs, de Agenda voor de Veenkoloniën, Ministerie van Economische Zaken en de Wageningen Universiteit. Zij werken aan het doel om te zorgen dat agrariërs in de Veenkoloniën per 2020 onafhankelijk zijn van extra overheidssteun. Dit willen zij bereiken door het rendement van de boerenonderneming te verhogen, te verduurzamen en door een professioneel en innovatief kennisnetwerk samen te stellen. Meer informatie: www.innovatieveenkolonien.nl.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Provincies Drenthe & Groningen, LTO Noord, Wageningen University & Research, Innovatie Veenkoloniën  en Proefboerderij ’t Kompas Valthermond.