in Exloo: Statushouders Borger-Odoorn tekenden participatieverklaring

De eerste groep van tien statushouders uit de gemeente Borger-Odoorn hebben woensdag onder toeziend oog van wethouder Ton Souverein de participatieverklaring getekend. Dit deden ze in de raadszaal van het gemeentehuis in Exloo. De wethouder heette de statushouders in het Arabisch welkom waarna hij verder ging in het Nederlands. De aanwezige tolk Abdulazir Al Alami vertaalde hierna de woorden van de wethouder in het Arabisch.

Vluchtelingen die in Nederland een verblijfsvergunning krijgen, moeten sinds vorig jaar een participatieverklaring ondertekenen. Met die verklaring ronden deze statushouders een bijbehorend traject af waarin ze kennis hebben gemaakt met een aantal Nederlandse waarden.

Door de participatieverklaring te tekenen, onderschrijven de nieuwe Nederlanders waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Hiermee hebben ze kennisgemaakt aan de hand van theorielessen door Vluchtelingenwerk en een viertal excursies door welzijnsorganisatie Andes. Daarin zijn bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, de ruilgoederenbank en het gemeentehuis voorbijgekomen, maar ook onderwerp als meningsverschillen, homoseksualiteit en gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

In totaal volgen zo’n 50 statushouders in Borger-Odoorn momenteel het traject rondom de participatieverklaring. Na ondertekening van de verklaring kunnen zij formeel starten met de inburgering. (Dag in Dag uit/Martin Zaagman)