in Emmen: Gemeentelijk erfgoed in kaart gebracht

De gemeente Emmen heeft haar cultureel erfgoed vastgelegd in een cultuurhistorische waardenkaart. Samen met inwoners en het Erfgoednetwerk Emmen is gekeken naar belangrijke overblijfselen uit de geschiedenis van Emmen. Bij bouw- en verbouwplannen kunnen inwoners deze kaart raadplegen.

Op de kaart staan onder andere authentieke landschappen, beschermde monumenten, dorpsgezichten, bijzondere gebouwen en waardevolle bomen. Als inwoners van de gemeente Emmen bouw- of verbouwplannen hebben kunnen ze naast het bestemmingsplan nu ook de cultuurhistorische waardenkaart raadplegen. Zo zien inwoners direct of ze rekening moeten houden met historische erfgoed.
Wethouder Jisse Otter: “Emmen heeft veel cultuurhistorische plekken zoals ja-knikkers, kanaaldorpen, molens, en de Esdorpen met historische boerderijen. Daar zijn we trots op en moeten we ook in de toekomst zuinig op zijn. Met het in kaart brengen van het erfgoed kunnen we bij toekomstige ontwikkelingen in de gemeente rekening houden met de historie van Emmen.”

Erfgoednota
De waardenkaart is onderdeel van de erfgoednota 2017-2020 die het college van B&W deze week heeft vastgesteld. In deze nota staan de ambities ten aanzien van cultuurhistorie. Het komende jaar wordt er gewerkt aan een erfgoed-verordening en een werkwijze waarmee het bestaande erfgoed kan worden versterkt. Hiermee kan het bestaande erfgoed worden beschermd, versterkt of met respect voor het verleden gewijzigd. Ook wordt verder uitgewerkt hoe erfgoed kan worden benut ter versterking van de Emmense identiteit.
Het uitdragen van het Emmer erfgoed biedt kansen voor cultuur, educatie, toerisme en recreatie. Het college wil inwoners inspireren en aansporen om zich als hoeders van het erfgoed te gaan gedragen, want ‘erfgoed verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving en geeft een authentieke uitstraling en identiteit aan de eigen plek’.