in De Maten: Woensdag 13 september is er een inloopavond aansluiting N391 – N366

Op woensdag 13 september 2017 van 16.30 tot 20.00 uur houdt de
provincie Drenthe een inloopavond over de bouw van de nieuwe
aansluiting van de N391 op de N366 bij Ter Apel. De inloopavond vindt
plaats in het dorpshuis De Vluchtweide in De Maten (adres: Zanddijk 69 De
Maten/Ter Apel).

Tijdens deze bijeenkomst kunnen belangstellenden binnen lopen met vragen over
zaken als de planning, de duur van de werkzaamheden en de bereikbaarheid
(bijvoorbeeld afsluitingen en omleidingsroutes). Verder liggen er tekeningen van de
nieuwe verkeerssituatie, het viaduct en de omleidingen.

Vanaf september vinden de eerste voorbereidende werkzaamheden plaats. De
bouw van de aansluiting duurt tot en met de zomer van 2018.
Dit project valt onder het project ‘N391 Veilig en Snel’. Dat project heeft als doel de
N391 om te bouwen tot een stroomweg waar 100 km per uur mag worden gereden.
Daarvoor is de weg verbreed en worden de kruisingen ongelijkvloers gemaakt.
Meer informatie op www.n391.nl.