in Buinerveen: Bomen gekapt aan de Hoofdstraat

Na enige tijd heeft men in Buinerveen toch antwoord ontvangen van gemeente Borger-Odoorn over de bomenkap aan de Hoofdstraat:
De bomen stonden al enkele jaren op de nominatie om te worden gekapt omdat ze in verminderde tot slechte conditie waren.

Eerder was toen ook sprake van een eventuele reconstructie van de Hoofdstraat in Buinen en is besloten de kap gelijk met de reconstructie op te pakken. Echter zijn de bomen ondertussen zo slecht geworden dat deze een gevaar voor met name de verkeersveiligheid opleveren. Bij controle werd dit geconstateerd en vonden we het niet verantwoord om de bomen te laten staan totdat de vergunningprocedure doorlopen was en is een noodkap aangevraagd. Vervolgens hebben de medewerkers van de buitendienst de bomen gekapt.