in Bellingwolde: Nieuwe bomen Tweekarspelenweg

Gedeputeerde Henk Staghouwer en wethouder Wim ’t Mannetje van de gemeente Bellingwedde planten gezamenlijk op woensdagochtend 8 maart de laatste boom langs de Tweekarspelenweg. Hiermee is het herstel van de beplanting langs deze weg klaar. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn op 8 maart om 09.30 uur in het Dorpshuis De Meet (Dorpsplein 6, Bellingwolde).

Als gevolg van de sterfte aan essentakken heeft de gemeente Bellingwedde de essen langs de Tweekarspelenweg moeten kappen. In 2015 was al tachtig procent van de ongeveer 1300 bomen ziek. De zieke bomen vormden een gevaar voor de verkeersveiligheid.
Herstelplan

De Tweekarspelenweg ligt op de grens tussen het open kleilandschap van het Oldambt en het besloten, kleinschalige landschap van Westerwolde. Omdat de weg op zo’n opvallende, beeldbepalende plek ligt, stelde de provincie Groningen hiervoor ruim 86.000 euro beschikbaar. De provincie Groningen en de gemeente Bellingwedde hebben gezamenlijk een herstelplan opgesteld. Hierbij was belangrijk dat de nieuwe beplanting past bij de karakteristieke eigenschappen van beide landschappen. Aan de oostkant van de Tweekarspelenweg is gekozen voor beukenbomen, omdat die de overgang naar de zandgronden van Westerwolde benadrukken. Elders is gekozen voor lindes. Er is bewust gezocht naar bomen die minder vatbaar zijn voor ziektes.