Gemeente Stadskanaal wil minder afval en meer afval gaan scheiden

 

De gemeente Stadskanaal wil ervoor zorgen dat inwoners meer afval gaan scheiden en minder afval produceren. Daarbij wil de gemeente in 2020 voldoen aan de scheidingsdoelstelling van 75% restafval en maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar. Die doelstelling komt voort uit het Rijksprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG). In 2016 lag het scheidingspercentage in de gemeente Stadskanaal nog op 55%. Om op 75% te komen moet het ‘omgaan met afval’ door inwoners veranderen. Daarvoor wil de gemeente vooral veel voorlichting geven en faciliteren.

De gemeente wil (en moet) minder afval produceren en meer afval scheiden. Om dat te bereiken wil de gemeente inzetten op een aantal dingen. Communicatie en voorlichting spelen een belangrijke rol.

Bewustwording van het nut en de noodzaak van afvalscheiding en het veranderen van gedrag daaromtrent: dat is wat de gemeente hoopt te bewerkstelligen. Daarom richt zij zich op drie pijlers: bewustwording (afvalscheiding kan beter), waardering (beloning voor behalen van successen) en faciliteren (handvatten geven om afval nog beter te scheiden). Dat laatste kan bijvoorbeeld betekenen dat de voorzieningen voor afvalscheiding worden aangepast en/of uitgebreid, evenals de inzamelfrequenties.

Samenstelling restafval
Eens per jaar kijkt de gemeente naar de samenstelling van het restafval. Daarbij constateerde zij de laatste jaren grote hoeveelheden zeefzand, gft-afval, verpakkingsmaterialen, herbruikbaar oud papier en karton, luiers en folie. Dit zijn recyclebare materialen en die zouden daarom niet in het restafval terecht moeten komen. Afval is een waardevolle grondstof waar we op een verantwoorde manier mee om moeten gaan.

Stimulans
Met het nieuwe beleid wil de gemeente inwoners stimuleren om meer gft-afval in de groene container te gooien en plastic verpakkingen, drankenkartons en blik in de daarvoor bestemde plastic zakken te doen. Ook worden inwoners aangemoedigd om oud papier en karton mee te geven aan de verenigingen, scholen en kerken die dat ophalen en ander afval zoals glas en textiel naar de daarvoor bestemde containers te brengen.

Onderzoek
In december 2016 en januari 2017 heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar de tevredenheid over de inzameling van huishoudelijk afval. Uit dat onderzoek zijn veel waardevolle resultaten gekomen, die de gemeente meeneemt bij het nieuwe VANG-beleid.