Gemeente Emmen: Ophalen plastic afval: 1 keer per 3 weken

Groen- en grijsafval blijft 1 keer per 2 weken

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de afhaalfrequentie van het Plastic, Metaal en Drankenkartons afval (PMD-afval) te verhogen. Eind vorig jaar is in de gemeente Emmen op vrijwillige basis de derde container verspreid voor de inzameling van het PMD afval. Ruim 97% van van de huishoudens in de laagbouw heeft de container aanvaard.

Wethouder René van der Weide: “We zien dat onze inwoners zó goed afval scheiden met deze nieuwe derde container, dat 1 keer per 4 weken afhalen niet voldoende is. Om het afval scheiden nog meer te stimuleren, willen wij optimale dienstverlening bieden ”

Het groen- en grijsafval behoudt de afhaalfrequentie van 1 keer per 2 weken. De kosten voor het afhalen van PMD-afval per 3 weken zijn ca. € 150.000,-.

De hoeveelheid ingezameld plastic, blik en drankenkartons (PMD) per inwoner per jaar is gestegen van 6,8 kg (2014) naar 6,9 kg (2015) en 8,1 kg (2016) per maand. Op basis van de eerste vier maanden van 2017 is de verwachting een verdere stijging naar ca. 18 kg (2017) per maand. Dat is een stijging van meer dan 200% ten opzichte van 2016.

Wanneer de nieuwe afhaalfrequentie ingaat is nog niet bekend. Area Reiniging werkt nu uit wat dit betekent voor de afhaalroutes. En laat inwoners op korte termijn weten wat er voor hen verandert.