Gasselternijveen in beweging met Avebe

De Spil neemt nieuw fitnesstoestel in gebruik

Gasselternijveen – MFC De Spil in Gasselternijveen heeft een nieuw fitnesstoestel in gebruik genomen. Het toestel, dat
door coöperatie Avebe is geschonken, is speciaal ontworpen door specialisten op het gebied van beweging en vormt een
waardevolle aanvulling op de al aanwezige toestellen.

De apparaten zijn opgesteld bij MFC De Spil en worden vooral gebruikt door ‘De Huiskamer’. De Huiskamer is een plek
waar ouderen, alleenstaanden of mensen met een lichte ondersteuningsbehoefte elkaar ontmoeten en mee kunnen doen
aan diverse activiteiten en waar nodig ondersteuning op maat krijgen.

Vrijwilligers
Mede door de inzet van vele vrijwilligers, zorgt De Huiskamer ervoor dat mensen langer thuis kunnen wonen en
mantelzorgers tijdelijk even worden ontlast. Avebe is nauw betrokken bij de omgeving waarin zij opereert en hecht veel
waarde aan vitaliteit en leefbaarheid en ondersteunt dit initiatief dan ook van harte.

“Het mooie is dat dit niet alleen ten goede komt aan De Huiskamer, De Spil is multifunctioneel en daar is dit een
onderdeel van. Ook kinderen en bijvoorbeeld de fysiotherapeut maakt hier dankbaar gebruik van. Zo leggen we in het
dorp echt de verbinding”, zegt Jan Willem Koops namens MFC De Spil.

“We vinden het belangrijk dat we het niet alleen goed doen voor onze eigen mensen, maar ook voor onze omgeving. Dat
gaat over leefbaarheid en vitaliteit. Als grote werkgever in de regio hebben we hier een verantwoordelijkheid en dragen
we graag een steentje bij met het realiseren van dit soort initiatieven”, aldus Jacqueline Niessen, directeur Human
Resources van Avebe.