Extra geld voor verbinding kunst en erfgoed in Stad en Ommeland

Het verbinden van kunst en cultuur en erfgoed in stad en provincie. Dat is het voornaamste doel van het cultuurbeleid van de provincie Groningen. In de stad Groningen zijn veel culturele instellingen en in de provincie is veel waardevol erfgoed aanwezig. Doel is om deze twee dingen bij elkaar te brengen, om zo te komen tot een breed, gevarieerd aanbod. Dit staat in het Uitvoeringsprogramma cultuur 2017- 2020 van de provincie, dat in nauwe samenwerking met Gemeente Groningen tot stand is gekomen. De komende jaren stelt de provincie 1,5 miljoen euro extra beschikbaar voor cultuur.