CDA Borger-Odoorn ontmoet Lefier

Maandelijks bezoekt CDA Borger-Odoorn organisaties in de regio.
Vrijdag 28 oktober 2016 ontmoette een groot deel van de fractie en het bestuur van CDA Borger-Odoorn Lex de Boer, bestuurder van woningstichting Lefier. De bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis te Exloo waar de Boer een presentatie gaf.

Lefier is nu effectief werkende organisatie
Lefier, staat volgens hun logo voor Wonen met karakter. De organisatie heeft de afgelopen jaren veel fusies ondergaan en moest, als gevolg daarvan, ook veel reorganisaties ondergaan. Lex de Boer bleef als enige bestuurder over. Het personeelsbestand is teruggebracht van 520 naar 330 personeelsleden. Er is hard gewerkt aan een effectief werkende organisatie.

Ruim 30.000 woningen
De organisatie beheert 30.000 woningen met 8 gebiedsteams waarvan er 3 rond Emmen opereren. Borger-Odoorn valt onder een gebiedsteam van Emmen. Er is een centraal contact centrum waarbij ongeveer 20 personeelsleden werken. Lex legt de CDA-ers uit dat het natuurlijk aan de ene kant gaat om het goede beheer van de woningen. Goed rentmeesterschap, zo geeft hij aan. Aan de andere kant moet natuurlijk de klant zo goed mogelijk geholpen worden bij huisvestingsbehoeften.

Toenemende vraag aanpassingen woningen
Vanuit het CDA is men benieuwd hoe Lefier omgaat met de toenemende vraag naar aanpassingen van woningen. Het bestendig maken van woningen voor mensen met een zorgbehoefte. De Boer geeft aan dat Lefier hier graag aan mee werkt. Maar het is wel, in eerste instantie, de gemeente die hier een financiële rol heeft te spelen. Dat gaat in Borger-Odoorn, volgens de Boer, over het algemeen ook goed. Natuurlijk is er wel eens iets maar we komen bijna altijd samen met een oplossing.

Vanuit Lefier presenteert het CDA nog enkele managementinformatie. Na anderhalf uur rondt de voorzitter Gonja Hospers de prettige bijeenkomst af. De voorzitter dankt de heer de Boer voor zijn uitgebreide presentatie en uitleg.